top of page

ליווי פסיכולוגי לאחר ניתוח קיצור קיבה

אופיר תשובה, פסיכותרפיסט קוגניטיבי- התנהגותי

הניתוחים הבריאטריים נחשבים לטיפול היעיל בתחום עודף המשקל. רובם עובדים שני מישורים: הגבלת כמות המזון הנכנסת לקיבה, וצמצום ספיגה של קלוריות. עם זאת, למרות שניתוחי קיצור קיבה הם ההתערבות הטובה ביותר, הם לא עומדים בפני עצמם ללא ליווי של אנשי מקצוע תומכים. מחקרים מראים כי אלו שעברו ניתוח בריאטרי ולא קיבלו ליווי מקצועי מתאים, נטו לעלות את המשקל שהורידו בטווח של שנתיים עד חמש שנים מהניתוח.

הליווי המומלץ לאחר הניתוח הינו ליווי תזונתי ופסיכולוגי. שילוב הניתוח עם ליווי זה נחשב לאיכותי ביותר לשמירה על ההישגים לאחר הניתוח.

מדוע זקוקים לליווי פסיכולוגי?

כל מנתח בריאטרי יאמר לכם כי הניתוח שעברתם נעשה בבטן ולא בראש. הליווי הנפשי נועד ליצור שינוי בצורת החשיבה סביב מזון, בקבלת החלטות בנוגע לאכילה, בהתמודדות עם המושג המרכזי שגורם להשמנת יתר: אכילה רגשית.

הליווי הפסיכולוגי לאחר ניתוח קיצור קיבה מתמקד בצורה שבה אנו חושבים, מרגישים, חשים ומתנהגים בנוגע לאכילה. השילוב עם ניתוח בריאטרי מאפשר למטפל להעמיק בפרשנות שהמנותח נותן למזון המשפיעה ישירות על התנהגות האכילה. טיפול קוגניטיבי - התנהגותי מתמקד במציאת פתרונות בנוגע לאכילה רגשית ולא מסתפק ב"דיבורים" על הבעיה, זוהי דרך בעלת כלים שהוכחו מחקרית כיעילים בהעלאת השליטה בהתנהגות האכילה.

לסיכום, יהיה זה נכון להצהיר כי ניתוח קיצור קיבה נותן לאדם הסובל מעודף משקל "דחיפה" רצינית מאוד לטובת ירידה במשקל. עם זאת, על מנת שישלים את המסע אליו יצא המנותח, עליו לעשות שינוי מהותי גם ברמה הפסיכולוגית.

עצים | אופיר תשובה פסיכותרפיסט
bottom of page